Spremna beseda

Zakaj sem se odločil napisati knjigo o Drogi? Pravzaprav nimam jasnega odgovora. Mogoče zato, da dam to »ven iz sebe« in se osvobodim nekaterih neprijetnih občutkov. Mogoče zato, da širši krog ljudi izve, kaj je moja zgodba o Drogi. Mogoče tudi zato, ker je bilo to preprosto treba dati na papir.

Kot že naslov pove, je to moj pogled na prehojeno pot in je kot tak pristranski. To pomanjkljivost sem skušal omiliti s stvarnimi dejstvi, a koliko mi je to uspelo, naj presodijo predvsem vsi tisti, ki sem jih v knjigi omenil. Nisem se trudil, da bi knjigo napisal v ne vem kako strokovnem jeziku, ampak v takem, ki je razumljiv vsakomur. Vsekakor bi bila knjiga obsežnejša, če bi se je lotil prej, ne šele deset let po koncu mojega službovanja v Drogi. Po tem času so namreč določeni dogodki že obledeli, osebe pa izginile iz mojega spomina. Res pa je: če bi se lotil pisanja prej, bi trpela nepristranskost. Želim tudi zelo jasno povedati, da knjiga ni nikakršno maščevanje tistim, ki so prispevali k mojemu prisilnemu koncu kariere, čeprav sem v njej do njih precej neprizanesljiv.

Glede na čas je morda pisanje neenakomerno, saj naj bi bili časovno oddaljeni dogodki in osebe deležni manj pozornosti kot tisti, ki so časovno bližji. Vendar sem pisal o stvareh, ki so sem mi zdele najpomembnejše na eni strani, in tistih, ki sem jih najbolj občutil na drugi. Seveda se ob tem nisem mogel izogniti dejstvu, da sem zadnjemu letu namenil največ pozornosti.

Vsi, ki bodo knjigo vzeli v roko le zato, da bi izvedeli, zakaj sem bil odstavljen, bodo morda razočarani, čeprav sem skušal analitično odgovoriti tudi na to. A bolj kot to se mi zdi pomembno, da bodo bralci spoznali, kakšna pot je bila prehojena od tiste Droge pred stečajem v sredini osemdesetih let do največjega slovenskega živilskega podjetja na začetku drugega tisočletja. Če knjiga ponuja prav to, potem je njen namen dosežen.

Ljubljana, december 2013